05-10-2012      1 reactie(s) van lezers

Help, de PRAVDA is terug!

Wie nog mocht hunkeren naar klassieke agit-prop in de stijl van het in 1990 vanwege gebrek aan succes opgeheven communistische partijdagblad De Waarheid, raad ik aan de brochure "Nederland leeft van Europa" op te zoeken op internet. Dit werkstukje werd onlangs door de ondernemerslobby VNO-NCW, MKB-Nederland en boerenorganisatie LTO toegezonden aan hun leden, met de oproep voor verdere verspreiding te zorgen.

Even later verscheen op de Haagse Malietoren - het hoofdkwartier van VNO-NCW - hoog boven de Utrechtse Baan in blauw met gele sterren de oproep: "Kies voor Europa en je baan". Weer even later begon een campagne op radio en televisie met dezelfde strekking. Je zou licht kunnen denken dat de ondernemerslobby zelf aan de verkiezingen meedeed, met als inzet de redding van de heistaat "Europa".
De aftrap van de campagne was voor voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW, bekend ijveraar voor een Verenigde Staten van Europa en deze zomer door de zieltogende Europese Beweging Nederland op het nippertje niet uitgeroepen tot Euro-Nederlander van het Jaar. "Het station is gepasseerd dat Europa opgebroken kan worden," aldus deze topeurofiel. Waarom dan toch campagne voeren?

Volgens die Pravda brochure verdient Nederland jaarlijks 180 miljard aan "Europa": tweederde uit de export "naar Europa" en de rest uit investeringen "in Europa". Wientjes en zijn makkers wekte de indruk dat bijna eenderde van ons inkomen en twee miljoen banen op het spel stonden op 12 september. En als de euro 'versplintert' - wat dat ook moge betekenen - 'keldert de export', zullen Nederlandse investeringen 'verkruimelen' en verdubbelt de werkloosheid tot één miljoen. Oef!
Er waren kennelijk grote woorden en krachtige beweringen nodig om op 12 september de aanstaande ondergang van Nederland te voorkomen. Waren de verkiezingen eigenlijk een referendum, met de keuze tussen Europa of armageddon?

In werkelijkheid exporteert Nederland natuurlijk niets naar Europa en er is ook geen Nederlandse ondernemer die iets investeert in Europa. Nederlandse bedrijven verkopen hun producten aan afnemers in Duitsland, in België, in Frankrijk, in Engeland. Dat gebeurt sinds mensenheugenis. De Duitse afnemers en de Belgische afnemers zitten vaak ook nog direct over de grens, in deelstaten als Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen.
Wat bij de uitvoer zeker helpt, is dat de afgelopen halve eeuw veel protectionistische maatregelen (zoals importheffingen en exportsubsidies) zijn afgeschaft. Dat gebeurde zowel in Europees verband als op wereldschaal, zoals binnen wat nu de Wereldhandelsorganisatie heet.

Grensoverschrijdende handelsbelemmeringen zijn schadelijk voor de handel en dus een kostenpost. Als je ze afschaft of vermindert, verdien je als exporteur niet zozeer meer, maar je raakt wel een kostenpost kwijt. En dan nog: was er een politieke partij die op 12 september nieuwe importheffingen wilde introduceren? Ik heb ze niet kunnen ontdekken. Er is weliswaar één partij, de PVV, die vindt dat Nederland uit de EUSSR Europese Unie moet stappen, maar ook de PVV pleit bij mijn weten niet voor het optrekken van handelsbelemmeringen. Het is hoogst mistig wat de campagne van Wientjes c.s. hier beoogde.
Dan die twijfelachtige euro. Die mag uiteraard wat kosten van Wientjes. De kosten kunnen in zijn becijfering weliswaar oplopen tot 90 miljard euro, waarvan de helft, zo wordt gesteld, misschien nooit terugkomt. Het bijeenhouden van de eurozone - die volgens Wientjes c.s. broodnodig is (met bankenunie en al) - voor een bedrag van 45 miljard euro zou een koopje zijn, omdat er jaarlijks immers 180 miljard euro aan 'Europa' wordt verdiend.

Nu is het dus al twijfelachtig of er überhaupt wat aan 'Europa' wordt verdiend, maar Wientjes c.s. verwart de gesuggereerde verdiensten ook nog eens met de veronderstelde verdiensten van de euro. Zelfs het Centraal Planbureau kwam in een uiterst onwetenschappelijk opgelierde berekening van de (aanvankelijke) verdiensten van de euro voor Nederland, niet verder dan zo'n 8 miljard euro per jaar. En daarop zouden dan de kosten van de miljardenstroom in zuidelijke richting nog in mindering moeten worden gebracht.

Wat er in de Nederlandse ondernemerslobby gevaren mag zijn, is een raadsel, maar koopmanschap is het in elk geval niet. De lobby van Wientjes vecht tegen spoken en hanteert rekenmethoden die - indien toegepast door ondernemers - linea recta tot een faillissement zouden leiden.
Maar dat zal Bernhard en zijn obscure makkers een zorg zijn want voor hun geldt blijkbaar: wij de lusten en de belastingbetaler de lasten.

Zie ook: Elsevier

1 reactie(s) van lezers           Reacties van lezers

Reageren op dit artikel is niet (meer) mogelijk.

door T.van Es op 07-10-2012 00:23

Leven uw grootouders nog en hebben ze ook AOW? Waarschuw ze dan maar gauw!
Lees 104 en 105 van
Klik hier...
Pak deze ook even mee:
Klik hier...


NADENKERTJE
toekomst
UW MENING GEVRAAGD
Wat is volgens u het belangrijkste grondrecht in een echte democratie?

De vrijheid van godsdienst

De vrijheid van meningsuiting

Het anti-discriminatie beginsel

Weet niet/ Geen mening

LEZENSWAARDIG!
staringboek
EU