Wie en wat is

!Uitkijk is de opvolger van de succesvolle website democrates.net (meer dan 2.000.000 'clicks') waarop de medewerkers jarenlang een tegenwicht boden tegen de ongekend eenzijdige berichtgeving over grote problemen of de verzwijging daarvan in de media. Gezien de vele positieve reacties zijn ze daarin geslaagd. Zij genieten thans van de tijd die hun nog rest en wij namen de fakkel over.

Waarom die naam !Uitkijk?

Een uitkijk houdt 24 uur per dag nauwkeurig in de gaten wat er gebeurt. Een passende naam dus voor een website die op het vinketouw zit zodra er iets gebeurt wat eigenlijk niet door de beugel kan. Bovendien kun je de naam ook omdraaien: kijk uit! En dat lijkt ons wel nodig in deze tijd.

Wat doet !Uitkijk?

!Uitkijk is een website met nieuws en artikelen uit binnen- en buitenland op het gebied van politiek, milieu, natuur, gezondheid, de z.g. multiculturele samenleving en de nog steeds oprukkende islam. Dat hebben we toch al meer dan genoeg , zult u zeggen? Klopt. Maar in de media krijgt u niet alles te horen, te zien of te lezen. Er worden zelfs pure leugens of halve waarheden verteld/vertoond.

Hoe kan dat dan?

De media in onze landen zijn al lang geen afspiegeling meer van de Nederlandse of Belgische (ja hoor, we zullen er ook zijn voor de Vlamingen) samenleving. Onderzoek toonde aan dat meer dan 80% van de 'journalisten' en opinie-makers in de media-industrie (inclusief de z.g. publieke omroepen), die geacht worden objectieve berichtgeving en/of opinies te verzorgen, een voorliefde heeft tot de linkse (en soms extreem-linkse) politiek. Dat betekent dat u uiteraard maar één kant hoort van het nieuws. Of helemaal geen nieuws als dat deze linkse 'goedmenschen' niet zo erg 'past'. Ook worden domweg feiten verzwegen en/of verdraaid.

Waarom doen ze dat?

Het is niet verwonderlijk dat in hun publicaties hun gedachtengoed een centrale plaats inneemt. Ze zijn dus niet bepaald objectief of onbevooroordeeld. Vooral artikelen over hun stokpaardjes zullen altijd een bepaalde richting uitgaan. Aanhangers van het linkse gedachtengoed (dat in de vorige eeuw bijna 100 miljoen slachtoffers eiste) in de media hebben een soort 'zendingsdrang' die men kan vergelijken met de hardnekkigheid die fanatieke aanhangers van een of ander geloof aan de dag leggen: niet de feiten of werkelijkheid tellen maar de domme utopie uit hun 'bijbel'.

En wat denkt !Uitkijk daaraan te gaan doen?

Wij volgen de publicaties van media of uitspraken van de politiek op de voet en zullen 'corrigerend' optreden waar dat nodig is. Niet vermelde feiten worden door ons aangevuld. Leugens (en leugenaars) worden ontmaskerd. Ogenschijnlijke 'waarheden' worden in een ander perspectief geplaatst. Kortom: als u écht ongekleurd nieuws met de échte feiten wil is !Uitkijk de plaats waar u moet zijn. Soms uitdagend , soms provocerend maar altijd haarscherp en niet bang voor mensen die anderen graag de mond willen snoeren. En daarvan lopen er heel wat rond in onze landen. Denk aan de talloze, van ons geld gesubsidiëerde 'anti-discriminatie- en '-rascismeclubjes' die iedere kritiek op de massale import van allochtonen proberen de kop in te drukken.

Zijn wij tégen echte vluchtelingen?

Nee. Wij ondersteunen het Vluchtelingenverdrag uit 1951. Maar dan wél naar de letter en de oorspronkelijke bedoeling van dat Verdrag. Dat laatste houdt onder andere in dat (echte) vluchtelingen naar hun land terug dienen te keren zodra de reden voor hun vlucht niet meer aanwezig is. Nergens in dat Verdrag is sprake van een verplichting om (echte) vluchtelingen permanent (let wel) in onze landen toe te laten. Het is immers een Vluchtelingenverdrag en géén Immigratie-verdrag. Toch werden de afgelopen decennia honderdduizenden 'vluchtelingen' (die stevig misbruik maken van onze gastvrijheid, zie onder) permanent in onze landjes toegelaten en genaturaliseerd tot 'echte' Nederlander of Belg. Ook is het zo dat echte vluchtelingen normalerwijze niet de hele aardbol over reizen om een veilige haven te vinden in een heel ver land zoals het onze. Er zijn altijd genoeg veilige landen in hun direkte omgeving. Ook mag er gerust een grens gesteld worden aan het aantal 'vluchtelingen' dat onze kleine landjes opnemen. Er bestaan immers méér landen op onze planeet die vele malen groter zijn dan onze kleine delta aan Maas, Schelde en Rijn.

Zijn wij tégen vreemdelingen of immigranten?

In het geheel niet ook al vinden sommige mensen (vaak met een bepaalde ideologie) van wel en doen ze er alles aan om deze website als 'racistisch', 'discriminerend' of 'extreem-rechts' te bestempelen. Laten we deze mensen snel uit hun politiek correcte droom helpen: immigratie is van alle tijden en volkomen natuurlijk. Al sinds de oude oertijd is de mens op zoek naar een plaats op deze wereld waar hij het best in staat is een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Helemaal niks mis mee. Ook Nederland en België hebben in het verre verleden talloze immigratie-golven gekend. Sommigen daarvan hebben een flinke steen bijgedragen aan de tegenwoordige welvaart. Wat veel burgers echter niet willen inzien is het simpele feit dat er een levensgroot verschil is tussen die 'oude' immigratie en de immigratie van de laatste, pakweg, 40 jaar: de toenmalige immigranten kwamen óók naar onze landen voor een beter bestaan. Ze moesten dat beter bestaan echter helemaal zélf zien te bereiken. Riante uitkerinkjes en talloze 'vluchtelingenclubjes' waren er toendertijd (gelukkig) niet met als gevolg dat ze simpelweg gedwongen waren om zich helemaal aan te passen (integreren heet dat tegenwoordig) en hard voor hun bestaan te werken. Deden ze dat niet of hadden ze daar geen zin in dan was het helaas over en uit.
De immigratiegolf van de afgelopen tientallen jaren is van een héél andere aard. Van heinde en verre (letterlijk!) stromen mensen naar onze landen. Weliswaar óók op zoek naar een beter leven maar dan wél aangelokt door onze inmiddels riante uitkeringen want waar op deze aardkloot kun je maandelijks een aardige cent krijgen (veelal een veelvoud van hun oorspronkelijke 'salaris') door helemaal niks te doen? Aanpassen en werken hoeft helemaal niet. Hét paradijs op aarde dus. Kortom: immigranten waar wij als samenleving helemaal niks aan hebben. Om nog niet te spreken over 'immigranten' van een totaal afwijkende cultuur die hier helemaal niet thuishoren en wiens uiteindelijke doel het is onze samenleving om te vormen tot een barbaars en middeleeuws islamitisch kalifaat. Een streven dat momenteel beloond dreigt te worden door de lakse houding van onze opeenvolgende regeringen en vooral: de laksheid van onze eigen burgers die zich blijkbaar wél druk maken over 0,1% meer of minder salaris dan het simpele feit dat zij en/of hun nazaten over afzienbare tijd deel zullen uitmaken van een heus islamitisch (en vooral ondemocratisch) Europa dat dan wel een andere naam heeft: Eurabia

De redaktie
NADENKERTJE
universeel
LEZENSWAARDIG!
verraad
LET'S MAKE THINGS BETTER!
Bent u tevreden over deze site? Vertel het anderen! Hebt u klachten en een gruwelijke hekel aan echte democratie en de daartoe behorende vrije meningsuiting? Ga dan bliksemsnel naar de website van één van de talloze, gesubsidiëerde 'anti-racisme' en 'anti-discriminatie' sites om lekker uit te huilen.