05-10-2012      3 reactie(s) van lezers

Arabische Lente: Sharia is exportsucces

De aanpak van de media maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen, bedoeld om de islamisten meer invloed te geven. "Morsi heeft de basis gelegd voor een islamitische dictatuur," aldus voorzitter Rifaat al-Said van de Tagammu-partij in weekblad Al-Ahram. Daarnaast werden legerleider Mohammed Tantawi en andere invloedrijke seculiere militairen met pensioen gestuurd. "We hebben te maken met een islamitische farao die zich meer macht toeeigent dan Mubarak ooit had," aldus al-Said.
De Moslimbroederschap werkt hard aan de verspreiding van zijn conservatief-religieuze en gewelddadige gedachtegoed. Vanuit het hoofdkwartier in Egypte, waar de beweging in 1928 werd opgericht, schudden de broeders het hele Midden-Oosten op. In TunesiŽ, decennialang het meest seculiere Arabische land, willen fundamentalisten hardloopster Habiba Ghribi het staatsburgerschap ontnemen omdat ze tijdens de Olympische Spelen te blote kleding droeg. In LibiŽ zijn moskeeŽn verwoest waar heiligen worden vereerd. In SyriŽ leidt de Moslimbroederschap het verzet tegen het seculiere bewind van president Bashar al-Assad.

Egypte, met ruim 80 miljoen inwoners het volkrijkste land in
de Arabische wereld, speelt van oudsher een leidende culturele en religieuze rol in de regio. Van Jemen tot Marokko kijken mensen naar televisieseries uit Egypte. Jaarlijks wordt zo'n 150 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe films, waardoor het land de belangrijkste producent in de regio is. De humoristisch-moralistische soaps staan bekend om hun progressieve karakter. Niemand wordt ontzien. De makers maken fundamentalisten net zo gemakkelijk belachelijk als moderne vrouwen.
Arabieren uit de hele regio komen naar Egypte om feest te vieren. In de vele nachtclubs in de hoofdstad Cairo en in de resorts langs de Rode Zee is volop sterke drank. Rijke oliesjeiks uit het ultraconservatieve Saudi-ArabiŽ zijn veelgeziene gasten.

Prostitutie is verboden, maar wordt (nog) getolereerd. Hetzelfde geldt voor homoseksualiteit. Zolang Egyptenaren er niet openlijk voor uitkomen, is de mannenliefde geen enkel probleem. De politie kent de plekken waar homo's samenkomen, maar treedt zelden tegen hen op.
Egyptische seculieren vrezen dat de Moslimbroederschap een einde wil maken aan deze vrijzinnige verworvenheden. Het eerste teken waren de verplichte maagdelijkheidstests die verschillende vrouwen moesten ondergaan. De nieuwe legerleider Abdel Fattah al-Sisi, die in augustus veldmaarschalk Tantawi opvolgde, verdedigde deze tests tegenover journalisten. Vorig jaar tijdens de revolutie werden ze voor het eerst uitgevoerd.
De seculiere vleugel binnen het leger lijkt er niet in geslaagd de Moslimbroederschap te matigen. Demonstranten in CaÔro eisten na de val van Mubarak wekelijks het aftreden van Tan-tawi, maar tegelijkertijd beseften velen dat de grote macht van de legerleider een nuttige buffer was tegen extremisme. Nu Tantawi weg is, dreigt het leger voor een nieuwe koers te kiezen. Seculiere officieren maken plaats voor fundamentalistische officieren.

De volgende test is de nieuwe "Grondwet". Een speciale commissie zal binnenkort een ruwe versie presenteren. De Moslimbroederschap heeft een leidende rol bij het ontwerp van die Grondwet. President Morsi bepaalde per decreet dat hij zonodig eigenhandig wijzigingen kan aanbrengen. Seculieren vrezen dat de sharia, de islamitische wet, een centrale rol krijgt. Daardoor kan een wettelijke basis worden gelegd voor islamitische lijfstraffen, zoals het afhakken van een hand voor diefstal en dood door steniging na overspel.
In TunesiŽ, waar het aan de Moslimbroederschap gelieerde Ennahda verkiezingen won, wordt ook gewerkt aan een nieuwe grondwet. Een voorstel van de fundamentalisten om vrouwen een andere status te geven dan mannen, leidde tot groot protest. In de huidige Grondwet hebben alle burgers dezelfde rechten, maar als het aan de Moslimbroederschap ligt, komt in de Grondwet te staan dat vrouwen voortaan "complementair" zijn aan mannen. Duizenden TunesiŽrs gingen boos de straat op.

De seculieren lijken het tij niet democratisch te kunnen keren. Bijna overal in het Midden-Oosten is de Moslimbroederschap veruit de populairste politieke beweging. Bij verkiezingen kunnen ze samen met andere fundamentalistische partijen rekenen op zeker de helft van de stemmen. Seculieren vormen overal een minderheid.
"Ik kwam naar Egypte vanwege het liberale karakter," zegt Rakan Khalifa, een zakenman uit Saudi-ArabiŽ die al een paar jaar in Cairo woont. "Maar helaas begint Egypte steeds meer op mijn verstikkende vaderland te lijken."

Zie ook: Elsevier

3 reactie(s) van lezers           Reacties van lezers

Reageren op dit artikel is niet (meer) mogelijk.

door Blaasballon op 08-10-2012 22:54

nou tony....Dat invoering van de werledwijde sharia onderdeel is van die new world orde,die vrees begin ik als ik in de niet-islamitische landen naar al die dhimmie-regeringen en Dhimmie-politieke partijen kijk ook steeds mmeer te krijgen. Ik vrees wat dat betreft donkere en bloedige tijden....


door Tony op 05-10-2012 23:52

Tja, misschien wordt met "The New World Order" wel de islamitische sharia bedoeld.....?
Overtuigde (en extremistische) moslims hebben een persoonlijkheidsstoornis.
Dat moet wel, anders zet je als zogenaamde moslim het nuchtere en rationele denken niet zo ver van je vandaan.


door Noor op 05-10-2012 17:39

Dat moslims het leven een hel maken voor elkaar is alleen maar gunstig; het helpt ze misschien ooit in te zien hoe ziek hun geloof is. Maar dat de christenen het zwaar te verduren hebben onder de druk van deze ongeciviliseerde barbaren is iets waar de westerse wereld allang op had moeten reageren. Een confrontatie met dat tuig is toch niet te ontgaan.


NADENKERTJE
weldenkend
UW MENING GEVRAAGD
Een islamitisch land als Turkije mag nooit lid van de EU worden

Mee eens

Niet mee eens

Weet niet/Heb geen mening

LEZENSWAARDIG!
vrucht
CARTOONS